Onderzoeksvisie

Het werk van Biologisch Onderzoek Gennep steunt op drie pijlers:

  • Het toepassen van kwalitatief-synthese-gerichte methodes naast de kwantitatief-analytische van de reguliere wetenschap omdat zij elkaar aanvullen.
  • Het onderzoeken van concrete samenhangen tussen bodem, plant, dier, mens en kosmos.
  • Het praktisch toepassen van vergaarde kennis.