Onderzoeksvisie

Het werk van Biologisch Onderzoek Gennep steunt op drie pijlers:

  • Het toepassen van zowel onderzoeksmethodes uit de reguliere wetenschap, die kwantitatief en analytisch zijn, als onderzoeksmethodes uit de antroposofische wetenschap, die kwalitatief zijn en samenhangen aan het licht brengen; dit omdat zij elkaar aanvullen.
  • Het onderzoeken van concrete samenhangen tussen bodem, plant, dier, mens en kosmos.
  • Het praktisch toepassen van vergaarde kennis.