Biologisch Onderzoek Gennep

Biologisch Onderzoek Gennep (BOG) is een in 2015 opgericht kleinschalig onderzoekslaboratorium op het gebied van kwaliteit van bodem en voedsel. BOG werkt voornamelijk met onderzoeks-methodes die een omvattende blik vermogen te werpen op allerhande vragen naar kwaliteit en vitaliteit. Kwantitatief-analytische onderzoeksmethodes kunnen ondersteunend worden ingezet. Met deze methodes monitoren en/of verbeteren we voedsel- en/of bodemkwaliteit in directe samenspraak met de opdrachtgever. Daarnaast voert BOG eigen meerjarige onderzoeksprojecten uit: zo is er een project dat relaties nagaat tussen karakter, gezondheid en constitutie van de koe en haar melkkwaliteit; ook is er een project gaande dat verschillen tussen giftige en niet giftige planten onderzoekt. BOG heeft ervaring met onderzoek voor boeren, particulieren, universiteiten, zelfstandige ondernemers en stichtingen.

Biologisch Onderzoek Gennep bevindt zich in de Genneper Parken, een dicht bij de stad gelegen buitengebied van Eindhoven. BOG werkt samen met de Genneper Hoeve, een biologisch-dynamische boerderij van ruim 100 ha. met gehoornde koeien, varkens, kippen, tuinbouw en akkerbouw. De boerderij heeft een educatieve functie voor de stad en trekt meer dan 50.000 bezoekers per jaar.