Biologisch Onderzoek Gennep

Biologisch Onderzoek Gennep is een in 2015 opgericht kleinschalig onderzoekslaboratorium op het gebied van kwaliteit van bodem en voedsel. We werken voornamelijk met onderzoeks-methodes die een omvattende blik vermogen te werpen op allerhande vragen naar kwaliteit en vitaliteit. Kwantitatief-analytische onderzoeksmethodes kunnen ondersteunend worden ingezet. Met deze methodes monitoren en/of verbeteren we voedsel- en/of bodemkwaliteit in directe samenspraak met de opdrachtgever. Daarnaast voeren we meerjarige onderzoeksprojecten uit: zo is in december 2020 een project afgerond dat aantoont dat het karakter en de gezondheid van de koe zich in haar melk afdrukken; ook is er een project gaande dat onderzoekt hoe de kwaliteit van tarweplanten kan worden gestuurd met behulp van warmte en vocht behandeling van het zaad.

Biologisch Onderzoek Gennep heeft ervaring met onderzoek voor boeren (landbouw, tuinbouw, voedselbos en permacultuur), particulieren, zelfstandige ondernemers, stichtingen en een universiteit.

Biologisch Onderzoek Gennep bevindt zich in de Genneper Parken, een dicht bij de stad gelegen buitengebied van Eindhoven. We werken samen met de Genneper Hoeve, een biologisch-dynamische boerderij van ruim 100 ha. met gehoornde koeien, varkens, kippen, tuinbouw en akkerbouw. De boerderij heeft een educatieve functie voor de stad en trekt meer dan 50.000 bezoekers per jaar.