Bodemonderzoek

Voor boer, (volks)tuinder, permacultuur en voedselbos

Bij bodemonderzoek van Biologisch Onderzoek Gennep gaan we samen met de klant actief op zoek naar de toestand van zijn of haar bodem. Daarbij gebruiken we als methode de chromatografie, die inzicht geeft in zaken als de waterhuishouding en doorluchting van de bodem, de toestand van het bodemleven en de aanwezigheid van humus. Behalve een bodemchroma worden ook een aantal analytische parameters bepaald (pH, aandeel organische stof en toekomstig ook huminezuren). Deze helpen om een totaal beeld van de bodem te krijgen. We schrijven een rapport over onze bevindingen, waarna we samen met de klant kijken hoe deze bevindingen te plaatsen zijn en wat de mogelijke maatregelen zijn om de bodemkwaliteit te verbeteren. Dit is dus niet een gebruikelijk bemestingsadvies van kg N, P, K etc. per hectare, maar een mogelijk advies is om b.v. de waterhuishouding van de bodem aan te pakken door stimulering van het bodemleven. Onze adviezen zijn er altijd op gericht een betere bodem te krijgen, het liefst met veel humus. Een humusbodem heeft namelijk een goede structuur en water vasthoudend vermogen, is stabiel en heeft een goede voorraad van organisch gebonden stoffen. Door de stabiliteit van de humus kan deze door een relatief kleine hoeveelheid organische bemesting in stand worden gehouden.

Om de prijs laag te houden bestaat de mogelijkheid dat de klant zelf de bodemsamples neemt. Dan rekenen we 60 euro per sample voor een chroma met rapport en overleg en 10 euro per sample voor het bepalen van de analytische parameters. Stelt u prijs op een bezoek bij u ter plaatse, dan rekenen we maximaal 50 euro (afhankelijk van het aantal samples dat u wilt laten onderzoeken), naast de eerder genoemde 60/70 euro per sample. In dat geval steekt BOG de bodemsamples zelf. Het is natuurlijk interessant om met enige regelmaat een bodemonderzoek te herhalen om na te gaan wat de invloed van eerder genomen maatregelen is. BOG begeleidt u graag bij dit proces.