Bodemonderzoek

Voor boer, tuinder, moestuin, voedselbos en permacultuur

Biologisch Onderzoek Gennep verricht onderzoek naar bodemkwaliteit voor zowel boeren als tuinders. Maar ook mensen met een eigen moestuin, voedselbos of permacultuur kunnen bij ons terecht.

Biologisch Bodemonderzoek

Bij een gebruikelijk onderzoek naar bodemkwaliteit worden de in de bodem aanwezige stoffen, zoals N (stikstof), P (fosfor) en K (kalium), bepaald en wordt aan de hand hiervan aan de klant een bemestingsadvies van kg N, P, K etc. per hectare gegeven.

Biologisch Onderzoek Gennep gaat op een andere manier te werk. Wij gebruiken de methode van de bodemchromatografie om inzicht te krijgen in processen die de toestand van de bodem bepalen, zoals bijvoorbeeld de waterhuishouding en doorluchting van de bodem, de activiteit van het bodemleven, humusvorming en de verwerking van organische substantie. Daarnaast worden ook een aantal analytische parameters bepaald (pH en Organische Massa). Deze helpen om een totaalbeeld van de bodem te krijgen. We schrijven een rapport over onze bevindingen, waarna we samen met de klant kijken hoe deze bevindingen te plaatsen zijn en wat de mogelijke maatregelen zijn om de bodemkwaliteit te verbeteren. Dit is dus niet een gebruikelijk bemestingsadvies van kg N, P, K etc. per hectare, maar een mogelijk advies is om bijvoorbeeld de waterhuishouding van de bodem aan te pakken door stimulering van het bodemleven met een bepaald bacteriepreparaat. Onze adviezen zijn er altijd op gericht om de kwaliteit van de bodem te verhogen, zodat de humusvorming gestimuleerd wordt. Een humusbodem heeft namelijk een goede structuur en water vasthoudend vermogen, is stabiel en heeft een goede voorraad van organisch gebonden stoffen. Door de stabiliteit van de humus kan de (hoge) kwaliteit van de bodem door een relatief kleine hoeveelheid organische bemesting in stand worden gehouden.

Kosten Bodemonderzoek

Biologisch Onderzoek Gennep biedt naast een standaard onderzoek met eenmalig advies, de mogelijkheid van een begeleidend traject waarin we voor langere duur een samenwerking aangaan om de bodemkwaliteit te verbeteren. U kan dan het hele jaar door bodemadvies inwinnen en er wordt tegelijkertijd ondersteunend onderzoek verricht om de veranderingen in uw bodem te monitoren.

Standaard Onderzoek

Om de prijs laag te houden bestaat de mogelijkheid dat de klant zelf de bodemsamples neemt. Dan rekenen we tussen de €80 en €100 per sample (afhankelijk van het aantal samples dat u laat onderzoeken) voor een bodemchroma, het meten van de analytische parameters (pH en Organische Massa), een bodemrapport en eenmalig advies. Een bezoek ter plaatse heeft echter onze voorkeur, omdat wij zo enerzijds een levendige indruk krijgen van de lokale situatie en anderzijds persoonlijk contact met elkaar kunnen leggen. Voor een bezoek rekenen we tussen de €35 en €100 (afhankelijk van het aantal samples en de reistijd). Bij een eventueel bezoek steekt Biologisch Onderzoek Gennep de bodemsamples zelf.

Begeleidend traject voor langere termijn

Er zijn twee verschillende trajecten die u met ons aan kan gaan.

Traject op Maat: Bij “Traject op Maat” gaan we voor de langere termijn een samenwerking aan om de kwaliteit van uw bodem te verbeteren. Het traject wordt in onderling overleg met de klant van tevoren vastgesteld. Het steunt op twee pijlers: enerzijds leveren wij advies en anderzijds monitoren wij de resultaten van de genomen maatregelen d.m.v. onderzoek. Eventueel ondersteunt Biologisch Onderzoek Gennep een aantal bodemverbeterende maatregelen door een bezoek ter plaatse.

Prijzen:

  • Onderzoek: tussen de €80 en €100 per sample (afhankelijk van het aantal samples) voor een bodemchroma, het meten van de analytische parameters (pH en Organische Massa), een bodemrapport en advies op grond van het onderzoek. Er is een extra prijs van tussen de €35 en €100 (afhankelijk van reistijd en aantal samples) als wij de samples komen steken.
  • Advies: €55 per uur voor advies buiten het onderzoek om.
  • Bezoek ter plaatse: €35 tot €100 (afhankelijk van reistijd) starttarief en €40 per uur voor werk ter plaatse met een minimum van €75 euro per bezoek.

Traject Experimentator: Bent u iemand die graag en veel experimenteert met de bodem en daarin onderzoeksmatige ondersteuning zoekt, dan bent u bij Biologisch Onderzoek Gennep aan het juiste adres. Weet u ons te interesseren voor uw ideeën, dan gaan we in onderling overleg zinvolle experimenten uitdenken en uitvoeren. Biologisch Onderzoek Gennep werkt aan de experimenten mee tegen de bij het “Traject op Maat” genoemde prijzen met een vooraf vastgestelde korting van tussen de 10% en 20%.