Biologisch Onderzoek Gennep

Biologisch Onderzoek Gennep is een in 2015 opgericht kleinschalig onderzoekslaboratorium voor bodemonderzoek en voedselonderzoek. Wanneer we een blik op de bodem of op levende planten werpen, dan zien we allerlei elementen en processen die van elkaar afhankelijk zijn, met elkaar samenhangen. De reguliere wetenschap werkt met onderzoekmethodes die steeds kleinere details laten zien, die echter allemaal zonder onderling verband op zich staan. Zo bestaat er het probleem dat zij zich kan verliezen in een veelheid aan details, waarvan de samenhangen bedacht moeten worden of bijvoorbeeld met behulp van statistiek aannemelijk moeten worden gemaakt. Biologisch Onderzoek Gennep legt de nadruk op wetenschappelijke onderzoeksmethodes die, zoals bijvoorbeeld bij de bodem, de verschillende zich afspelende processen in hun onderlinge samenhang laten zien. Deze methodes worden waar nodig met reguliere methodes aangevuld.

Biologisch Onderzoek Gennep heeft ervaring met onderzoek voor boeren (landbouw, tuinbouw, voedselbos en permacultuur), particulieren (moestuin, achtertuin), zelfstandige ondernemers, stichtingen en een universiteit. We verrichten ons onderzoek in directe samenspraak met de klant. Naast een standaard onderzoek bieden we onze klanten ook de mogelijkheid om samen een traject aan te gaan, waarin we werken aan verbetering van bodemkwaliteit en/of voedselkwaliteit.

Naast werk voor klanten, voeren we ook meerjarige onderzoeksprojecten uit: zo is in december 2020 een project afgerond dat aantoont dat het karakter en de gezondheid van de koe zich in haar melk afdrukken; ook is er een project gaande dat onderzoekt hoe de kwaliteit van tarweplanten kan worden gestuurd met behulp van warmte en vocht behandeling van het zaad.