Workshops

Geplande workshops:

  • Zondag 30 Oktober of Zondag 6 November 2022: Onderzoek je eigen bodem met de bodemchromatografie. Nederwetten (bij Eindhoven). Van 10 tot 18 uur. Kosten €70 (€50 voor studenten). Voor meer informatie kunt U contact opnemen met info@bio-research.nl.

Workshop Fenomenologie van kristallisatiebeelden

Dinsdag 11 oktober 2022 van 20:00 tot 21:30 in het Novalis college in Eindhoven, Sterrenlaan 16. Kosten €12,50, aanmelden is verplicht via antroposofieeindhoven@gmail.com en dient vóór 4 oktober plaats te vinden. Minimaal 7 deelnemers, maximaal 15 deelnemers.

Kristallisatiebeelden: Boven zien we zeer jonge kaas (links) en oude kaas (rechts). Onder zien we een biologische bodem (links) en een biodynamische bodem (rechts).

In deze workshop gebruiken we de methode van de fenomenologie om kristallisatiebeelden te leren lezen. Kristallisatiebeelden worden met de uit de antroposofische wetenschap stammende kristallisatiemethode gemaakt en tonen de vitaliteit of ‘levenskracht’ van voedsel, bodem, bloed, etc. Deze vitaliteit is voor voedsel uit te drukken in kwaliteiten als harmonisch, samenhangend, mooi afgerijpt, of juist krachteloos, afstervend, structuurloos.

De workshop begint met een toelichting op de achtergronden van de kristallisatiemethode. Hoe worden kristallisatiebeelden gemaakt, hoe wordt de kristallisatiemethode praktisch toegepast en wat voor resultaten zijn er bereikt?

In het centrale deel van de workshop gaan we spelenderwijs proberen om de fenomenen van de kristallisatiebeelden zich zelf uit te laten spreken. We oefenen eerst de basisprincipes van de kristallisatiemethode: de tegenstelling levenloos versus vitaal, wat tevens de tegenstelling is van de anorganische, levenloze wereld en de levende organische wereld. In de volgende stap verdiepen we ons in de voor de organische wereld typische levenscyclus opbloeien, rijpen en afsterven. Daarna gaan de deelnemers verschillende oefeningen aan met meer complexe vraagstukken: we kijken onder andere naar de tegenstelling tussen natuurlijke en synthetische producten; naar verschillen tussen reguliere, biologische en biodynamische landbouw; we oefenen het herkennen van het karakter van de koe in de kristallisatiebeelden van haar melk; en we proberen te onderscheiden hoe verschillende tekens van de dierenriem zich in ons voedsel kunnen afdrukken.

De workshop wordt afgesloten met een korte evaluatie van de opgedane ervaringen.

Wilt u alvast iets meer weten van de kristallisatiemethode, klik dan op https://bio-research.nl/nl/onderzoeksmethoden/kristallisatiemethode. De mogelijkheid bestaat om bij de workshop mijn boek over de kristallisatiemethode te kopen ad €15,00.

Gerard Hotho studeerde elektrotechniek en informatietechniek aan de Technische Universiteit Eindhoven en werkte ruim 10 jaar in de natuurkundige laboratoria van TNO en Philips. Daarna werkte hij bijna 10 jaar (voornamelijk) als antroposofisch onderzoeker, onder meer bij het Forschungsinstitut am Goetheanum in Dornach, Zwitserland.