Bodemonderzoek

Voor boer, tuinder, moestuin, voedselbos en permacultuur

Biologisch Onderzoek Gennep verricht onderzoek naar bodemkwaliteit voor zowel boeren als tuinders. Maar ook mensen met een eigen moestuin, voedselbos of permacultuur kunnen bij ons terecht.

Soorten Bodemonderzoek

Bij een gebruikelijk onderzoek naar bodemkwaliteit worden de in de bodem aanwezige stoffen, zoals N (stikstof), P (fosfor) en K (kalium), bepaald en wordt aan de hand hiervan aan de klant een bemestingsadvies van kg N, P, K etc. per hectare gegeven.

Biologisch Onderzoek Gennep gaat op een andere manier te werk. Samen met de klant gaan wij actief op zoek naar de toestand van zijn of haar bodem. Daarbij gebruiken we als methode de chromatografie, die inzicht geeft in zaken als de waterhuishouding en doorluchting van de bodem, de toestand van het bodemleven en de aanwezigheid van humus. Behalve een bodemchroma worden ook een aantal analytische parameters bepaald (pH en Organische Massa). Deze helpen om een totaal beeld van de bodem te krijgen. We schrijven een uitgebreid rapport over onze bevindingen (u krijgt dus geen standaard computer uitdraai!), waarna we samen met de klant kijken hoe deze bevindingen te plaatsen zijn en wat de mogelijke maatregelen zijn om de bodemkwaliteit te verbeteren. Dit is dus niet een gebruikelijk bemestingsadvies van kg N, P, K etc. per hectare, maar een mogelijk advies is om b.v. de waterhuishouding van de bodem aan te pakken door stimulering van het bodemleven met een bepaald bacteriepreparaat. Onze adviezen zijn er altijd op gericht een betere bodem te krijgen, het liefst met veel humus. Een humusbodem heeft namelijk een goede structuur en water vasthoudend vermogen, is stabiel en heeft een goede voorraad van organisch gebonden stoffen. Door de stabiliteit van de humus kan deze door een relatief kleine hoeveelheid organische bemesting in stand worden gehouden.

Kosten Bodemonderzoek

Biologisch Onderzoek Gennep biedt naast een standaard onderzoek met eenmalig advies, de mogelijkheid van een begeleidend traject waarin we voor langere duur een samenwerking aangaan om de bodemkwaliteit te verbeteren. U kan dan het hele jaar door bodemadvies inwinnen en er wordt tegelijkertijd ondersteunend onderzoek verricht om de veranderingen in uw bodem te monitoren.

Standaard Onderzoek

Om de prijs laag te houden bestaat de mogelijkheid dat de klant zelf de bodemsamples neemt. Dan rekenen we tussen de €75 en €95 per sample (afhankelijk van het aantal samples dat u laat onderzoeken) voor een bodemchroma, het meten van de analytische parameters (pH en Organische Massa), een uitgebreid bodemrapport en eenmalig advies. Een bezoek ter plaatse heeft echter onze voorkeur, omdat wij zo enerzijds een levendige indruk krijgen van de lokale situatie en anderzijds persoonlijk contact met elkaar kunnen leggen. Voor een bezoek rekenen we tussen de €30 en €75 (afhankelijk van het aantal samples). Bij een eventueel bezoek steekt Biologisch Onderzoek Gennep de bodemsamples zelf.

Begeleidend traject voor langere termijn

Er zijn twee verschillende trajecten die u met ons aan kan gaan.

Traject op Maat: Bij “Traject op Maat” gaan we voor de langere termijn een samenwerking aan om de kwaliteit van uw bodem te verbeteren. Het traject wordt in onderling overleg met de klant van tevoren vastgesteld. Het steunt op twee pijlers: enerzijds leveren wij advies en anderzijds monitoren wij de resultaten van de genomen maatregelen d.m.v. onderzoek. Eventueel ondersteunt Biologisch Onderzoek Gennep een aantal bodemverbeterende maatregelen door een bezoek ter plaatse.

Prijzen:

  • Onderzoek: tussen de €75 en €95 per sample (afhankelijk van het aantal samples) voor een bodemchroma, het meten van de analytische parameters (pH en Organische Massa), een uitgebreid bodemrapport en advies op grond van het onderzoek. Er is een extra prijs van tussen de €30 en €75 als wij de samples komen steken.
  • Advies: €50 per uur voor advies buiten het onderzoek om.
  • Bezoek ter plaatse: €35 starttarief en €40 per uur voor werk ter plaatse met een minimum van €75 euro per bezoek.

Traject Experimentator: Bent u iemand die graag en veel experimenteert met de bodem en daarin onderzoeksmatige ondersteuning zoekt, dan bent u bij Biologisch Onderzoek Gennep aan het juiste adres. Weet u ons te interesseren voor uw ideeën, dan gaan we in onderling overleg zinvolle experimenten uitdenken en uitvoeren. Biologisch Onderzoek Gennep werkt aan de experimenten mee tegen de bij het “Traject op Maat” genoemde prijzen met een vooraf vastgestelde korting van tussen de 10% en 20%.