• Biologisch Onderzoek Gennep

    Biologisch Onderzoek Gennep

    Biologisch Onderzoek Gennep verricht kwalitatief en kwantitatief onderzoek naar voedsel, bodem en leefomgeving voor (boeren)bedrijven, stichtingen, universiteiten en particulieren.